lauantai 7. joulukuuta 2013

Avausjaksolla Logomossa

Verkot heitettiin vesille


Verkostoituminen on in. Eikä vain meidän tavallisten tallaajien keskuudessa vaan myös rikollisen toiminnan piirissä, kuten esimerkiksi kansainvälisen jalkapallon sopupelejä tehtailevien liigojen keskuudessa. YLEn esittämän, aihetta käsitelleen dokumentin mukaan eri puolilla Eurooppaa toimivien rikollisliigojen on havaittu verkottuvan keskenään. Tällainen verkostoituminen ei liene sinällään mitenkään yllättävää, mutta mielenkiintoista on se, että verkostoituminen tapahtuu tiettyjen avainhenkilöiden kautta, jotka toimivat tietynlaisina portinvartijoina ja mahdollistajina.

Verkottuvassa maailmassa yhteyksien luominen ja erilaisten tahojen törmäyttäminen ovat yhä enenevissä määrin myös tuottajien peruskauraa. Perinteisen tapahtumatuottajuuden rinnalla tai lisäksi tarvitaan yhteisömanagereja ja fasilitoijia, joilla on verkostokompetenssia ja joille luovuus, joukkoistaminen, hybriditalous, mielikuvatalous, verkostoveturi, yhteisöllisyys, tuotteistaminen, klusteri, mosaiikki, synergia ja ekosysteemi ovat kaikki tuttuja sanoja.

Luovat tilat luovat mahdollisuuksia

 

McNeill&McNeill tarkastelevat teoksessaan Verkottunut ihmiskunta.Yleiskatsaus maailmanhistoriaan (2006, Vastapaino) sivilisaatioiden kehitystä ja historiallista globalisaatiota ihmiskunnan verkostojen kautta. Keskeisenä on ajatus, että kulttuurit ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään ja että eri kulttuurien vuorovaikutuksessa välittyvät inhimilliset ideat ja taidot ovat kumuloituvat. Luonnollisia ihmisten kohtaamispaikkoja ovat aikojen saatossa olleet kylät, kaupungit, vanhan maailman verkostot ja nyttemmin koko maailma.

 Logomoon tutustimme Janne Auvisen johdolla,
joka ylpeänä esitteli muunneltavan Logomo-salin
ainutlaatuista keinoakustiikkaa.
Nykyisen luovan talouden aikana luovat tilat ovat tällaisia kohtaamispaikkoja, joissa ihmisten luovat ideat ja taidot voivat kumuloitua. Sen lisäksi, että me vertuoosilaiset luomme omia verkostojamme, me tutustumme myös näihin luovuutta luoviin luoviin tiloihin Etelä-Suomessa.

Mitä siis seuraa, kun joukko tuottajia tai tuottajaksi haluavia heitetään yhteen ja he saavat tehtäväkseen järjestää verkostotuottajavalmennuksen loppuseminaarin? Tuleeko meistä verkostojen virtuooseja, kasvammeko avainhenkilöiksi, olemmeko tarpeeksi innostavia joukkoistamaan, luomaan yhteisöllisyyttä? Tämä kaikki selviää seuraavan puolen vuoden aikana, joten kuten amerikaksi sanotaan: Stay tuned!